Kokybės užtikrinimas

Mūsų kokybės politika

„Kemig Glass“ politika yra išlaikyti aukštą paslaugų ir gaminių kokybę.

Mūsų tikslas yra tiekti produktus ir susijusias paslaugas. Kurie viršija mūsų klientų lūkesčius.

Visi produktai ir paslaugos atitiks klientų reikalavimus. Tai bus padaryta palaikant glaudžius ryšius su klientais ir skatinant gerą bendravimą.

Aukščiausioji vadovybė turi užtikrinti, kad šis kokybės pranešimas būtų tinkamas organizacijai ir kad jį pasieks:

● Vadybos ir kokybės tikslų nustatymo ir peržiūros sistemos sukūrimas.
● Perduokite organizacijos politiką ir procedūras.
● Mokyti ir tobulinti darbuotojus bei naudotis geriausia praktika.
● Gauti klientų atsiliepimus ir nuolat tobulinti procesus, kad jie atitiktų organizacijos poreikius. Gerinti kokybės vadybos sistemos efektyvumą pagal ISO 9001: 2015.